Vektnedgang/Vektkontroll

Mange mennesker har et sterkt ønske om å ha bedre kontroll over vekten. Det kan være mange grunner til at man føler at man ikke har den vekten man ønsker, men i motsetning til de aller fleste dietter og behandlingsmetoder så er vår viktigste oppgave å finne rotårsaken til vektproblemene. Dersom vi finner at der ligger traumer og evt. følelser som er knyttet til problemene. så benytter vi oss av ulike metoder for å fjerne blokkeringer og mentale sabotører. Den det gjelder lærer også å kjenne igjen triggere og hvordan bruke teknikker de har lært når utfordringer eller sug oppstår. Vi kan jobbe med det ubevisste sinn og få til ønskede indre endringer, slik at det ikke blir en kamp med viljestyrken.