Livsmestring/Relasjoner/Sorg

Noen ganger står vi helt fast, det føles som at vi verken kan gå fremover eller bakover. Det kan være en relasjon som rett og slett fungerer dårlig og vi ikke vet hvordan vi kan snu det. Det kan være at vi har mistet en person som sto oss nært og selv om det har gått forholdsvis lang tid så føler vi ikke at vi klarer å gå videre. Eller det kan være at vi står ovenfor store eller vanskelige beslutninger og trenger noen å snakke med og bolle ideer med, som kan se ting litt fra utsiden.