Avhengighet

Avhengighet kan være knyttet til sukker, alkohol og andre rusmidler, snus eller røyk, shopping, spilling, men kan også være avhengighet av sosiale medier, trening eller annet. Fellesnevneren er at avhengigheten går ut over livet og at man føler at det styrer tanker og adferd i en altfor stor grad.