Angst/Uro/Depresjon

Angst, uro og depresjon er noe som preger de fleste til tider i større og mindre grad. De​ fleste opplever at både energi og humør går opp og ned i perioder, men noen ganger blir det så hemmende at vi ikke klarer å komme oss videre uten hjelp. Angst er en redsel, frykt og for det meste knyttet til noe uvisst, uforutsigbart, noe vi ikke kan styre.

Kanskje gjør vi alt for å unngå ubehag og det som utøser angsten og noen ganger blir angst for angsten den verste delen. Angst, uro og depresjon er noe vi føler sterkt i kroppen rent fysisk, og da er vi tjent med å jobbe med det også på et fysisk nivå.

Mentalt handler det om å ta tilbake styringen og mestre eget liv. Lære å kjenne igjen triggere, ta frem negative tanker i lyset og se på det fra andre vinklinger og omprogrammere de tankene. Finne ut hvilke relasjoner som er bra for oss og hvilke som tapper oss for energi. At andres reaksjoner er deres ansvar og ikke våre. Trenger du å jobbe med selvfølelsen og føle at du er GOD NOK og VERDIFULL. 

Det kan vi hjelpe deg med, men du må være forberedt på å gjøre en innsats og jobbe med deg selv!